Gan Mao Ling Wan, Herbal Times®

Gan Mao Ling Wan, Herbal Times®

  • $45.99


Common usage: Common cold and flu

  • 100 Pills per bottle

  • Suggested dosage: 4 pills, 3 times per day

Ingredients: Ge Gen (20%), Da Qing Ye (14%), Bo He (11%), Ju Hua (10%), Xing Ren (10%), Lian Qiao (10%), Jie Geng (10%), Qian Hu (10%), Gan Cao (5%).