Wen Jing Wan, Herbal Times®

Wen Jing Wan, Herbal Times®

  • $45.54


Common usage: Infertility, irregular menstruation.    

  • 100 Pills per bottle
  • Suggested dosage: 4 pills, 3 times per day

Ingredients: Mai Men Dong (10%), Mu Dan Pi (10%), Dang Gui (10%), Chuan Xiong (10%), Bai Shao (10%), E Jiao (10%), Ban Xia (8%), Sheng Jiang (8%), Wu Zhu Yu (8%), Gui Zhi (6%), Ren Shen (6%), Gan Cao (4%).