Yin Qiao Jie Du Wan, Herbal Times®

Yin Qiao Jie Du Wan, Herbal Times®

  • $45.54


Common usage: Common cold, sore throat.

  • 100 Pills per bottle
  • Suggested dosage: 4 pills, 3 times per day

Ingredients: Lian Qiao (16%), Jin Yin Hua (16%), Lu Gen (10%), Jie Geng (10%), Niu Bang Zi (10%), Bo He (10%), Dan Dou Chi (8%), Gan Cao (7%), Dan Zhu Ye (6.50%), Jing Jie Sui (6.50%).