YU PING FENG SAN SUN TEN CAPSULES 100'S

YU PING FENG SAN SUN TEN CAPSULES 100'S

  • $57.89


Yu Ping Feng San Capsules

 

Ingredients:

 

  • Fang-feng root (fang feng)
  • Astragalus root (huang qi)
  • Atractylodes root (bai zhu)
  • Ginger (Fresh) (sheng jiang)
  • Jujube (da zao)